Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


LaTeX

Leslie Lamport var en av de datavetare som tidigt börjat använda sig av Knuths textbehandlingssystem TeX. Lamport ansåg att det fortfarande var på lite väl låg nivå och att det fortfarande krävdes för mycket av användaren för att kunna göra (bra) dokument. För att råda bot på detta gjorde Lamport ett makropaket till TeX, kallat LaTeX. I detta paket framhävdes dokumentstrukturen och enskilda formateringskommandon doldes delvis. Lamport skrev 1985 boken ''LaTeX - A Document Preparationsystem'', vilken fortfarande är den verkliga referensboken även om det numera finns andra böcker och skrifter som förklarar LaTeX på ett lättare sätt.

Eftersom LaTeX bara är en utbyggnad med makropaket till TeX formatteras LaTeX-dokument på nästan samma sätt som TeX-dokument, se momentet om TeX. En skillnad är att kommandot latex används istället för tex.

LaTeX-dokument har följande struktur:

Alla de olika alternativen och stilarna kommer inte att tas upp här, men de vanligaste är:
Stil: book, report, article eller letter.
Alternativ: 11pt, 12pt, twoside, twocolumn, titlepage, A4, leqno och fleqn.
Flera samtidiga alternativ separeras med komma:

Ett minimalt exempel som innehåller ganska många olika format kan se ut så här (skapa en textfil med en editor):

När du testar att formattera detta dokument med kommandot latex test.tex && xdvi test.dvi kommer något liknande detta fönster att visas.
Bild på xdvi med testdokumentet
Under formatteringen skapas en fil, test.toc, som innehåller information om allt som ska med i innehållsförteckningen. Därför måste du köra LaTeX två gånger innan du ser en innehållsförteckning.

Det finns mycket att läsa om LaTeX både i tryckt och i elektronisk form, se momentet referenser sist i detta avsnitt.

Författat av Anders Eriksson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:49.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:49 CET