Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Verktyg

Systemtillbehör

Systemtillbehör är små program som utökar systemets funktion på något sätt. Samtidigt tar de upp minne, sänker hastigheten och ökar risken för krascher. Det finns hundratals olika tillbehör, både som kommersiella program och som shareware. Vilka man vill använda är en smaksak.

Flera funktioner som tidigare funnits som systemtillbehör (till exempel hierarkiska apple-menyer, krympbara fönster, tilläggskontrollerare, med mera) finns inbyggda i de nyare Macintoshsystemen, och jag tar inte upp dem här.

PopChar (freeware) är ett utmärkt tillägg som ger dig ett litet popup-fönster i menyraden som visar alla bokstäver i det typsnitt du för tillfället arbetar med. Det är mycket användbart när du söker efter udda bokstäver vars tangentkombinationer är svåra att komma ihåg.

Fig. PopChar ger dig en lättåtkomlig meny med alla tillgängliga tecken.

Suitcase (kommersiellt) är ett tillägg för den som arbetar mycket med grafisk design. Tillägget låter dig enkelt installera och avinstallera olika typsnitt i systemet, även medan du kör program. Om du har många typsnitt installerade i systemet samtidigt så tar det upp onödigt mycket minne. Med Suitcase kan du undvika detta genom att bara slå på de typsnitt du för tillfället behöver.

Symbionts (shareware $20) är en förbättrad version av programmet Tilläggskontroll som följer med de nya systemen. Fördelen med Symbionts är att du kan se precis hur mycket minne varje tilläggsprogram tar upp. På så sätt kan du själv bedöma vilka tillägg det lönar sig att slå av.

PopUp Folder är ett kommersiellt systemtillägg som jag gärna gör reklam för. Med det tillägget installerat får du upp en liten meny över alla dokument som finns i en mapp när du håller nere musen över mappen. Undermappar visas som undermenyer, vilket gör att du mycket snabbt kan navigera dig fram till ett dokument som ligger på flera mappars djup, utan att behöva öppna en mängd fönster.

Fig. Med PopUp Folder installerat går det snabbt att hitta djupt begravda filer.

En demonstrationsversion av PopUp Folder finns som freeware.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:30.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:30 CEST