Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Verktyg

Matematik


De mest kända kommersiella programmen för att hantera matematiska ekvationer och uttryck är MatLab, Maple och Mathematica. Av dessa är Mathematica det mest teoretiskt inriktade och MatLab det mest praktiskt inriktade.

MacCurveFit (shareware 30 AUS $) är ett trevligt uppbyggt program för att anpassa kurvor till olika typer av dataserier. Det liknar PC-programmet Origin och är mycket användbart, till exempel för att tolka resultatet av olika experiment.

Fig. Kurvanpassning gjord med MacCurveFit.

Equation Editor heter ett program som följer med Microsoft Word. Det kan användas för att skapa ekvationer, och är ovärderligt för den som behöver sådana i sina ordbehandlingsdokument. Equation Editor fungerar bäst tillsammans med Microsoft Word (där det är integrerat och kan tas fram med ett speciellt kommando), men programmet kan också användas med andra ordbehandlingsprogram genom att klippa och klistra ekvationerna.

Fig. Ekvation skapad med Equation Editor.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:28.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:28 CEST