Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Verktyg

Komprimering


De två vanligaste komprimeringsprogrammen är Compact Pro (shareware $30) och StuffIt (en mängd olika konfigurationer med olika prissättningar förekommer). Komprimeringsgraden är ungefär lika stor. StuffIt har fler konverteringsmöjligheter och funktioner. Å andra sidan så kan Compact Pro lagra ett register direkt på disketter, vilket inte StuffIt kan. I StuffIt måste du först lagra dokumentet på hårddisken och sedan segmentera det (det vill säga dela upp det i bitar lagom stora för disketter).

StuffIt Expander (freeware, del av StuffIt-paketet) är ett mycket trevligt program, som kan packa upp många olika typer av komprimerade filer. Programmet stödjer dra-och-släpp - om du släpper en komprimerad fil på programmet så packas den upp.

DropStuff (shareware $30, del av StuffIt-paketet) är ett likaledes trevligt program som gör precis det motsatta. Du släpper bara en fil på DropStuff, så komprimeras den automatiskt. En nackdel är att DropStuff inte kan segmentera filer.

Fig. Du kan komprimera filer genom att dra dem till DropStuff-symbolen.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:27.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:27 CEST