Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Programmering

Urklippet

En annan sak som är gemensam för så gott som alla Macintoshprogram är hanterandet av urklippet. När du ska placera någonting i urklippet måste du först ta bort det gamla innehållet genom att ge kommandot:

ZeroScrap();

Du lagrar det sedan i urklippet genom att ge kommandot:

PutScrap(dataLength,dataType,dataPtr); dataType är en sträng om fyra bokstäver som identifierar vilken typ av data det är som lagras i urklippet, det kan vara till exempel "TEXT" eller "PICT".

Genom att ge flera PutScrap-kommandon i rad kan du lagra samma data i olika format. Ett formelredigeringsprogram använder sig kanske av datatypen "FRML". Om nu det bara lagrade "FRML"-data i urklippet, så skulle bara andra formelredigeringsprogram kunna använda sig av det lagrade. Om programmet också lagrade en "PICT" med en bild på formeln, så skulle man kunna klistra in den bilden i till exempel ett ordbehandlingsdokument.

För att hämta data från klippboken för inklistring använder du dig av ett anrop av typen:

GetScrap(dataHandle,dataType,&length);

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:22.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:22 CEST