Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Programmering

Resurser

Varje Macintoshfil är uppdelad i två delar, en resursdel och en datadel. Datadelen är en lång följd av data vars betydelse bestäms av det program som använder filen. Resursdelen består av en samling resurser. En resurs identifieras av resurstypen, som är en sträng på fyra bokstäver (till exempel MENU för menyer) och av ett ID-nummer som måste vara unikt för varje resurs av en viss typ.

Ett program kan använda sig av den data som finns lagrad i dess resursdel, till exempel fönster, dialogrutor, textsträngar, med mera. Det finns två fördelar med att använda resursdelen för sådana definitioner, i stället för att skriva in dem direkt i koden. Dels kan man använda sig av verktyg som tillåter grafisk redigering av de olika elementen i resursfilen, dels blir det lättare att till exempel anpassa ett program till ett nytt språk. Man behöver då bara gå in i resursfilen och göra de nödvändiga ändringarna. Programmet behöver inte kompileras om.

För att skapa och ändra resursdelar använder du dig lämpligast av programmet ResEdit. Med det kan du även gå in och ändra i resursdelen i program som du har köpt. På så sätt kan du anpassa programmen genom att till exempel lägga till dina egna tangentkommandon för olika menyval.

Nedan följer en beskrivning av några av de viktigaste resurstyperna och hur du använder dig av dem.

BNDL
Denna resurs talar om för Findern hur ditt program och de filer som hör till det skall visas på skrivbordet. Du anger här programmets creator - en sträng på fyra tecken som unikt identifierar programmet. (För att vara säker på att få en unik creator, måste du skicka ett e-brev till Apple och kontrollera att ingen annan har valt den creator du tänker välja.) Sedan lägger du till en post i en lista för varje typ av dokument som programmet kan öppna. Dokumenttyper identifieras också med en unik sträng om fyra bokstäver. "TEXT" är till exempel ett text-dokument. "MSWD" är ett Microsoft Word dokument. Dokumenttypen "APPL" motsvarar tillämpningen själv, och de ikoner du skapar där är de som kommer att ses på skrivbordet.

Fig. Redigeringsfönster för BNDL-resurser.

CNTL
Denna resurs innehåller en beskrivning av en kontroll, till exempel en rullningslist eller en popup-meny.

CODE
Denna resurs innehåller själva koden för programmet. Den skapas automatiskt av utvecklingsverktyget när du kompilerar programmet.

DITL
Denna resurs innehåller en lista över de olika föremål som finns i en dialogruta. Den är enkel att editera grafiskt. Den används tillsammans med en DLOG-resurs för att definiera en dialogruta.

Fig. Redigeringsfönster för DITL-resurser.

DLOG
Denna resurs definierar ett dialogrutefönster. Den används tillsammans med en DITL-resurs för att definiera en dialogruta.

Fig. Redigeringsfönster för DLOG-resurser.

FREF
Denna resurs håller reda på de dokumenttyper programmet kan öppna och deras ikoner. Den skapas automatiskt när du skapar BNDL-resursen.

ICN#
Denna resurs innehåller en ikonfamilj. En ikonfamilj är en uppsättning ikoner i olika storlekar och upplösningar hörande till samma objekt. De olika ikonerna finns i egna resurser, till exempel "icl8" för en stor ikon med 8-bitars färgskala. Dessa resurser skapar automatiskt när du redigerar ICN#-resursen. ICN#-resurser används bland annat för att definiera symbolerna i Findern.

Fig. Redigeringsfönster för ICN#-resurser.

MBAR
Denna resurs definierar menyraden. Den skall innehålla en lista över de menyer som skall ingå i menyraden.

Fig. Redigeringsfönster för MBAR-resurser.

MENU
Denna resurs definierar en meny. Du anger vilka föremål som skall finnas i menyn och huruvida de skall motsvaras av några tangentkommandon.

Fig. Redigeringsfönster för MENU-resurser.

PICT
Denna resurs definierar en bild. Du kan enkelt klistra in en bild från något ritprogram i resursen.

SIZE
Denna resurs innehåller information om ditt programs minnesförbrukning, och vilka delar av systemet den stödjer (om den är AppleScript-bar till exempel). Denna resurs skapas av utvecklingsmiljön när du kompilerar ditt projekt.

STR#
Denna resurs innehåller en samling strängar. Enligt specifikationerna för Macintoshprogram skall alla strängkonstanter som ett program använder ligga i resurser för att förenkla lokalisering till andra språk.

Fig. Redigeringsfönster för STR# -resurser.

vers
Denna resurs innehåller versionsinformation och en liten text om vem som har gjort programmet. Informationen i denna resurs används när du väljer "Visa Info" i Findern.

Fig. Redigeringsfönster för vers-resurser.


Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:21 CEST