Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Programmering

Initialisering

Det första ett Macintoshprogram måste göra är att intialisera de delar av systemet det använder sig av. Det görs med ett anrop som ser i stort sett likadant ut i alla program

static void initMac(void) // Initierar Macintoshen. { MaxApplZone(); MoreMasters(); // Ju fler handtag du använder i ditt program // desto fler gånger bör du anropa MoreMasters(). InitGraf(&qd.thePort); // Tidigare hette den här variablen bara thePort InitFonts(); FlushEvents(everyEvent,0); InitWindows(); InitMenus(); TEInit(); InitDialogs(0L); InitCursor(); } Nästa steg är att initialisera själva tillämpningen. Olika program initialiseras på olika sätt, men några saker är gemensamma. Alla program sätter upp en menyrad och lägger till de vanliga elementen i apple-menyn. Alla program som stödjer AppleEvents installerar också hanterarna för dessa. Koden kan se ut som:

static void initAppl(void) { Handle myMenuBar; MenuHandle myMenu;
myMenuBar=GetNewMBar(128); SetMenuBar(myMenuBar); // Sätter upp menyraden myMenu=GetMHandle(128); AddResMenu(myMenu,'DRVR'); // Sätter upp apple-menyn DrawMenuBar(); // Ritar menyraden installAE(); // Installerar AppleEvents (funktionen definieras senare) }
Andra saker som typiskt görs vid initialiseringen är att definiera globala variabler, och att öppna ett nytt tomt dokument. Du bör dock inte öppna ett nytt dokument här, utan snarare när du mottar en "Open Application"-händelse.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:20.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:20 CEST