Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Använda program

Avancerad ordbehandling

Dispositioner
En disposition är en ganska speciell form av ordbehandlingsdokument. Ändå har de flesta stora ordbehandlare någon form av dispositionsfunktion. En disposition är en text, eller en del av en text, med en strikt hierarkisk struktur. Dispositionen byggs upp av rubriker, underrubriker, underunderrubriker, och så vidare.

En av fördelarna med dispositoner är att eftersom datorn vet var varje underrubriks text börjar och slutar, så kan du flytta om olika stycken i texten genom att bara hugga tag i en rubrik och dra den till en ny plats. De rubriker och texter som hör till följer automatiskt med. Dispositonsdokument lämpar sig för texter som har en hierarkisk uppbyggnad, till exempel lärobokstexter. Macintoshdelen av den här handboken skapades ursprungligen som ett dispositionsdokument.

I ett dispositionsdokument kan du välja att kollapsa och expandera nivåerna. Det betyder att du själv väljer hur många rubriknivåer du vill se i texten. Vill du få en snabb överblick kan du välja att bara visa kapitelrubrikerna, sedan kan du gå in och titta närmare på olika avsnitt, moment och punkter.

Många ordbehandlingsprogram kan också skapa en automatisk innehållsförteckning utifrån ett dispositionsdokument.

Utformningar
De gamla ordbehandlingsprogrammen hade inget sätt att avgöra vilka delar av texten, som var brödtext, rubriker, och så vidare. Det betydde att om du satt alla rubriker i texten i Times och sedan beslöt att ändra dem till Helvetitca, så var du tvungen att gå igenom hela texten, markera varje enskild rubrik och sätta typsnittet för den till Helvetica.

Fig. Utformningsfönstret i ClarisWorks.

För att komma över det problemet så införde man utformningar. En utformning är ett slags formatmall, som talar om hur en viss typ av text skall se ut. Du kan till exempel skapa utformningar för rubriker, underrubriker och brödtext. När du vill sätta in en rubrik markerar du enkelt texten och väljer rubrikutformningen från utformningslistan. Om du senare vill ändra utseendet på alla rubriker så behöver du bara ändra inställningarna för rubrik-utformningen. All text i dokumentet som har givits den utformningen uppdateras automatiskt.

Kopplad utskrift
Kopplad utskrift är en funktion som du kan använda när du ska skriva i stort sett samma brev till en mängd människor. För att kunna använda dig av kopplad utskrift måste du redan innan ha lagrat ett register över personerna i din dator. När du skriver ut ett dokument med kopplad utskrift kan du hämta data från registret och använda det för att ge ditt brev en personlig prägel.

Om du till exempel har en databas som ser ut som:

Förnamn Efternamn Bostadsort Hälsningsfras Adjöfras
Eva Karlsson Ersforsen Hej där, Kram,
Evert Carlsson Skurup Bäste herr Min ödmjukaste aktning,

Så skulle du kunna skapa ett mallbrev med utseendet:

Med de två registerposterna insatta skulle brevet se ut som:

Respektive Det bör påpekas att den som använder sig av den här funktionen för att skriva semesterbrev till sina bekanta lär dra på sig en stor portion rättmätigt förakt.
Makron
Ett annat sätt att automatisera rutinuppgifter är att använda sig av makron. När du gör ett makro spelar du in ett antal tangenttryckningar och musklickningar som du senare kan spela upp i andra dokument. Du kan till exempel skapa ett makro som söker efter de svenska tecknen å, ä, och ö och ersätter dem med deras HTML-koder å ä och ö. Ett sådant makro skapar du genom att slå på makroinspelningen, utföra sökningarna en efter en och sedan avbryta makroinspelningen.

Man får ofta tänka sig litet för när man skall spela in ett makro. Om man till exempel vill skapa ett makro som sparar en back-up kopia av ett dokument med tillägget "(backup)" till filnamnet så bör man när man spelar in makrot inte radera hela filnamnet och skriva in det nya. Gör man det, så kommer ju samma sak att göras även när man spelar upp makrot, vilket får till följd att alla backup-filerna får samma namn.

Generellt kan sägas att det är bättre att använda sig av tangentkommandon än av muskommandon när man spelar in ett makro, eftersom dessa är mindre tvetydiga. Om du klickar med musen i en text, så beror det ju på textens längd var markören hamnar.

Av bland annat dessa anledningar är makron ingen riktigt bra lösning för automatisering av arbetsuppgifter. I de nya systemen kan du spela in handlingar med hjälp av AppleScript i stället. Det har många fördelar. För det första så lagras det du spelar in som kommandon i ett enkelt programmeringsspråk, i stället för som musklickningar. Det vill säga i stället för att spara handlingen "dubbelklicka på koordinaten (243, 147)" sparar datorn kommandot "öppna dokumentet Uppsats". Det minskar naturligtvis risken för fel, som annars lätt kan uppstå om dokumentet flyttats till en ny plats, eller om dess fönster inte är öppet. För det andra så kan du öppna manuset med en AppleScript-redigerare och se precis vilka kommandon du har spelat in. Du kan även ändra dem och lägga till nya kommandon.

Tyvärr så är det i dag inte speciellt många av de stora programmen som kan använda AppleScripts inspelningsfunktion.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:15.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:15 CEST