Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Använda program

Allmänt

Mustekniker
Att klicka med musen betyder ofta att markera någonting.

Att hålla ner skifttangenten och klicka innebär att en följd av objekt markeras från punkten för det första klicket till punkten för det andra.
Att hålla nere kommandotangenten och klicka innebär att ett nytt värde markeras utan att den gamla markeringen försvinner, så att flera objekt är markerade samtidigt. (Ibland kan även skifttangenten bete sig på detta sätt, det vill säga markera enskilda objekt i stället för följder. Så fungerar skifttangenten till exempel i Findern.)
Att klicka på ett objekt och dra betyder att flytta det någonstans.
Om skifttangenten hålls ned betyder det att objektet antingen bara ska förflyttas i höjdled eller bara i sidled.
Om alternativ-tangenten hålls ned betyder det att objektet skall lämnas kvar på sin gamla plats och att en kopia skall skapas på platsen dit du drar objektet.
Att klicka utanför ett objekt och dra innebär att markera alla objekt som ramas in av dragningen.
Om skifttangenten är nedtryckt betyder det: "Låt de objekt som var markerade tidigare vara det, men markera också de här objekten."
Att ta tag i ett hörn av ett objekt och dra innebär att förstora eller förminska objektet.
Om skifttangenten hålls nere innebär det att omskalningen skall ske på så sätt att de gamla proportionerna behålls. I många fall innebär skifttangenten en inskränkning av operationen - rita en cirkel (inte en oval), rita en rätvinklig linje (inte en linje med valfri lutning), och så vidare.
Att dubbelklicka på ett objekt betyder "öppna det här objektet", eller "visa mer information om det här objektet".

Tangentkommandon
Kommando-punkt eller esc-tangenten betyder: "Avbryt det du nu håller på med." I en dialogruta kan det användas i stället för knappen Avbryt.
Backstegstangenten (lång pil åt vänster) betyder: "Radera det här objektet."
Tab-tangenten (pil som pekar in i ett streck) betyder: "Hoppa till nästa."
Om skifttangenten hålls ned betyder den: "Hoppa till föregående."
Returtangenten betyder: "Okej, jag accepterar, gå vidare." I dialogrutor används den för att välja det inramade alternativet.
Piltangenterna betyder: "Gå i den riktning som pilen pekar."
Sida-upp- och sida-ner-tangenterna (pilar med två streck tvärs över) betyder: "Rulla dokumetet en sida i den riktning som pilen pekar."
Home- och end-tangenterna (snedpekande pilar) betyder "Rulla till början respektive slutet av det här dokumentet."

Det kanske ska påpekas att detta inte gäller i programmet Microsoft Word. I Apples specifikationer för hur Macintoshprogram ska bete sig står det klart och tydligt att sida-upp-, sida-ner-, home- och end-tangenterna bara skall rulla dokumentet. Markören skall inte flyttas. Microsoft har dock struntat blankt i detta.

Hjälptangenten (text "help") betyder: "Ge mig hjälp.", eller ibland: "Slå på hjälpbubblorna."
Raderingstangenten (en pekande låda med ett kryss på) betyder: "Radera objektet till höger om markören."
Enter-tangenten (sitter på numeriska tangentbordet, ser ut som en streckgubbe utan huvud) betyder "Mata in dessa data", eller i ordbehandlingsprogram ofta "Infoga en sidbrytning."
Starttangenten (en triangel) betyder "Stäng av eller slå på datorn."
Urklippet & klippboken
För att flytta bilder, textrader och annat mellan olika program använder du dig av urklippet. Du kan tänka dig urklippet som en liten låda som du kan lagra saker i. För att placera någonting i urklippet, markera det och välj "Kopiera". För att klistra in någonting från urklippet, sätt markören där du vill ha det och välj "Klistra in". Många program (till exempel Findern) har en funktion som heter "Visa urklippet". Om du väljer den kan du se vad som finns i urklippet. Du kan bara ha en sak i urklippet åt gången.

Ett annat hjälpmedel är klippboken. Där kan du placera urklipp som du använder ofta, som en logo, eller ett mallbrev. Du klistrar in och kopierar i klippboken precis som i vanliga program. Klippboken hittar du oftast under apple-menyn.

Vissa nya program stödjer så kallad dra-och-släpp-redigering. Det betyder att du kan markera det du vill kopiera och sedan bara dra det från den ursprungliga platsen dit du vill ha det. Du kan dra saker mellan fönster som tillhör olika program. Du kan till och med dra saker till skrivbordet. Gör du det så skapar du en urklippsfil.

Vanliga menykommandon - apple-menyn
Överst i apple-menyn finns alltid "Om..."-kommandot. Om du väljer det så visas i allmänhet litet information om vem som har gjort programmet och kanske också en hjälptext.

Under "Om..."-kommandot så visas en lista på de dokument och program som du placerat i apple-meny-mappen. Du kan starta ett program eller öppna ett dokument genom att välja det från listan.

Vanliga menykommandon - arkiv-menyn
Nytt
Öppnar ett nytt dokument.
Öppna...
Tar fram öppna-dialogrutan, som tillåter dig att välja ett dokument som du vill öppna.
Stäng
Stänger det främsta fönstret.
Spara
Sparar innehållet i det främsta fönstret på hårddisken. Om dokumentet har sparats förut så sparas det automatiskt över den gamla versionen, annars kommer spara-dialogrutan fram och tillåter dig att välja namn och plats för dokumentet.
Spara som...
Tar fram en spara-dialogruta oavsett om dokumentet har sparats tidigare eller inte. Om du ger dokumentet ett annat namn än tidigare, så finns det gamla dokumentet fortfarande kvar. Du kommer alltså i så fall att ha två versioner av dokumentet med olika namn.
Återgå till sparat...
Används för att återgå till den senast sparade versionen av dokumentet. Du kastar alltså bort alla ändringar som du har gjort sedan du sist sparade. Kommandot kan vara användbart om du gör några ändringar och sedan ångrar dem.
Utskriftsformat...
Tillåter dig att välja pappersformat för utskriften.
Skriv ut...
Skriver ut det aktuella dokumentet på den skrivare som har valts i Väljaren.
Avsluta
Avslutar programmet och tar dig tillbaka till Findern.

Vanliga menykommandon - redigera-menyn
Ångra
Tillåter dig att ångra någonting som du gjort av misstag. Om du till exempel markerar hela dokumentet och råkar trycka på mellanslagstangenten så kan du använda Ångra för att få tillbaka din text. När du har ångrat en handling ändras texten till "Gör om". Om du väljer det så gör du om det som du nyss ångrade. Det vill säga, du ångrar att du ångrade det.
Klipp ut
Tar det som är markerat och placerar det i urklippet. Det som är markerat försvinner från dokumentet.
Kopiera
Placerar en kopia av det markerade i urklippet.
Klistra in
Tar det som finns i urklippet och klistrar in det i dokumentet.
Radera
Raderar det markerade. Oftast är detta kommando ekvivalent med att trycka på backstegs- eller raderingstangenten.
Markera allt
Markerar hela dokumentet.
Visa urklipp
Tar fram ett fönster som visar vad som för tillfället finns i urklippet, i fall du skulle glömma bort det.
Inställningar...
Tillåter dig att ställa in programmets beteende. Det kan vara en god vana att alltid välja detta menyalternativ när du börjar arbeta med ett nytt program.

Det råder ingen riktig konsensus om under vilken rubrik det här kommandot skall placeras. Vanligast är nog att ha det i redigera-menyn, men man kan också hitta det i arkiv-menyn eller i andra, mer programspecifika, menyer.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:15.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:15 CEST