Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh MacOS

Utskrifter

Väljaren
Väljaren är det program som tillåter dig att välja skrivare för dina utskrifter. Du hittar det vanligtvis under apple-menyn. Där väljer du vilken skrivare du använder och vilken port på datorn skrivaren är kopplad till. Med väljaren så kan du också koppla upp dig mot skrivare i nätverk. Proceduren för detta har beskrivits under momentet Nätverk och fildelning.

Fig. Väljaren.

I Väljaren kan du också för vissa skrivare slå på bakgrundsutskrift. Normalt avbryts arbetet när du gör en utskrift och du får vänta tills skrivaren är klar innan du kan fortsätta arbeta med datorn. Om du slår på bakgrundsutskrift så buffras i stället dokumentet till en speciell fil på datorn. Du får tillbaka kontrollen över datorn direkt och kan fortsätta arbeta medan dokumentet skrivs ut i bakgrunden.

I miljöer som delas av många användare, till exempel datorlab, är det ofta önskvärt att kontrollera hur många utskrifter varje användare gör. Ibland görs detta på så sätt att du måste koppla upp dig mot en filhanterare med AppleShare och där ge ditt användrid och lösenord, innan du kan göra några utskrifter.

Utskriftsformat
I systemets och programmens arkiv-meny finns alltid ett alternativ som heter "UtskriftsformatŠ". Väljer du det alternativet får du fram en dialogruta som låter dig välja storlek och orientering på papperet och eventuell förminskning eller förstorning av dokumentet.

Fig. Dialogrutan för utskriftsformat. Figuren på bilden är den i Macintoshvärlden berömda hund-kon, med det karaktäristiska lätet: "Moof".

Skriv ut
För att skriva ut dokument väljer du "Skriv utŠ" från arkiv-menyn. En dialogruta följer som låter dig välja vilka sidor som skall skrivas ut och antalet exemplar. Olika skrivare och program kan lägga in extra tillval i den här rutan. Till exempel lägger färgskrivare ofta till ett tillval som låter dig välja mellan utskrift i färg och svartvitt.

Fig. Dialogrutan för utskrifter.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:13.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:13 CEST