Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh MacOS

Ansluta externa enheter

Serieportar - skrivare, modem, LocalTalk
Macintoshdatorerna har två serieportar på baksidan. Dessa används för skrivare, modem och LocalTalk-nätverk. En av portarna är märkt med en modemsymbol och den andra med en skrivarsymbol, men det är ingenting som säger att man måste koppla in utrustningen på just det sättet. Det går lika bra att koppla tvärtom. LocalTalk använder sig dock alltid av skrivarporten.

Att ansluta skrivare och modem är enkelt. I de allra flesta fall handlar det bara om att stoppa in kontakten i datorn. När det gäller skrivare kan du också behöva installera skrivarens drivrutiner, speciella program som talar om för datorn hur den skall sköta skrivaren. När du köper en skrivare följer alltid drivrutinerna med och är lätta att installera från disketten.

Du ställer in portarnas användning med hjälp av programmet Väljaren (som finns i apple-menyn). Där kan du välja vilken skrivare du använder och vilken port den är ansluten till. Du kan också välja om AppleTalk ska vara på eller inte. Modem behöver du inte markera i Väljaren, utan du ställer in vilken port som används direkt i kommunikationsprogramvaran. Om du använder ett modem med en Fax-funktion dycker dock faxen i allmänhet upp i Väljaren, så att du kan välja den som skrivare då du vill skicka ett fax.

SCSI-kedjan - hårddiskar, scanners
På baksidan av Macintoshen finns också en SCSI-port (uttalas skutsi-port), som arbetar med betydligt högre överföringshastighet än serieportarna. Till denna ansluter man enheter som behöver överföra stora datamängder snabbt, såsom hårddiskar, CD-spelare, scanners, etc.

De flesta SCSI-enheter har två utgångar, så att nya enheter kan kopplas på den lediga utgången. På så sätt kan du ha flera SCSI-enheter i en kedja kopplade till din dator.

Varje enhet i SCSI-kedjan har ett eget ID-nummer, som oftast (men inte alltid) går att ställa med en liten ställskruv på baksidan av enheten. När du bygger en SCSI-kedja är det mycket viktigt att alla enheter i kedjan har olika ID-nummer. Annars tigger du om raderade hårddiskar och andra tråkigheter. Så fort du ska ansluta en ny enhet till kedjan så kontrollera så att den inte har samma nummer som någon av de tidigare - i så fall måste du ändra ett av numren. Det spelar ingen roll vilket. Datorns interna hårddisk och CD-spelare är också SCSI-enheter och har egna nummer, men eftersom de sitter inne i datorn kan du inte ändra deras nummer. Genom en allmänt accepterad konvention så har interna hårddiskar alltid ID-numret 0, och interna CD-spelare alltid ID-numret 3. Om du ändå är osäker kan du använda ett program som scannar SCSI-bussen, för att ta reda på exakt vilka enheter som är anslutna, till exempel shareware-programmet SCSI Probe.

En SCSI-kedja skall vara terminerad. Det betyder att en liten plopp, som kallas för terminator (men inte har någonting med Arnold Schwarzenegger att göra) skall sitta på den sista enhetens lediga port. På många enheter kan man ställa om en knapp för att enheten ska terminera SCSI-kedjan, om man använder den funktionen behöver man inte köpa en dyr terminator.

Det finns flera olika varianter på SCSI-portar med varierande antal pinnar. Det kan vara värt att tänka på när du köper en SCSI-enhet, eftersom omvandlingskablar kan kosta flera hundra kronor.

ADB-kedjan
ADB står här inte för Automatisk Databehandling, utan för Apple Desktop Bus. Till den porten ansluts enheter som inte har egen strömförsörjning, utan hämtar ström från datorn. Det kan vara sådant som tangentbord, joystick, mus, monitor med mera. Enheterna bildar en kedja med musen i slutet.

Om du ansluter många enheter till den här kedjan kan det hända att alla enheter inte får tillräckligt med ström (speciellt på bärbara maskiner). Då blir du tvungen att plocka bort någon enhet.

Ethernet
Standardnätverket på Macintosh, LocalTalk, är relativt begränsat vad det gäller överföringshastigheten. (Maxhastigheten ligger på ungefär 64 000 baud.) I nätverk där det behövs större överföringshastigheter, som till exempel universitetsnätverket, användes därför ett annat system, Ethernet. För att hantera Ethernet krävs i allmänhet att ett speciellt kort installeras i datorn, men det är också möjligt att koppla en liten Ethernetenhet (Dynaport) till SCSI-kedjan (de andra utgångarna är för långsamma).

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/11 2000 23:53:07.
Last modified Thursday, 23-Nov-2000 23:53:07 CET