Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Kommunikation

Internetuppkoppling med modem

De allra senaste Macintoshdatorerna som har gott om RAM-minne att slösa bort använder sig av ett system kallat OpenTransport för att hantera Internetuppkopplingar. Detta system är dock inte särskilt utbrett än så länge, så jag diskuterar här i stället den vanligare modellen som använder sig av MacTCP.

MacTCP är ett inställningsprogram som hanterar själva Internetuppkopplingen. En kontrollpanel i MacTCP tillåter dig att välja uppkopplingsmetod. Du kan till exempel välja att koppla upp dig över modem, AppleTalk eller Ethernet, förutsatt att du har ett sådant kort installerat och att en server finns ansluten till det aktuella nätverket.

Du måste även göra vissa andra inställningar i MacTCP. Till exempel måste du ange en "nameserver". En "nameserver" är en server som talar om för datorn vilka IP-nummer ett visst servernamn (som till exempel "ftp.sunet.se") svarar mot. Den fungerar alltså ungefär som en postnummerkatalog. De övriga inställningarna är mer eller mindre kryptiska och du bör prata med din systemadministratör för att få veta hur de skall ställas in. För uppkoppling mot UMDACs modempool i Umeå, skall inställningarna se ut som:

Fig. MacTCP-inställningar för uppkoppling mot UMDACs modempool.

Om du vill göra en modemuppkoppling behöver du förutom MacTCP ett speciellt program som sköter uppkopplingen. Modemuppkoppling kan ske via två olika protokoll som kallas PPP och SLIP. På Macintosh motsvaras de av uppkopplingsprogrammen FreePPP respektive InterSLIP.

InterSLIP-paketet har två delar, en tilläggsdel som sköter om att installera de nödvändiga rutinerna, och en "Setup"-del som tillåter dig att definiera olika uppkopplingar. (Det finns också ett tredje program InterSLIP Control, men det behövs bara på datorer med system äldre än version 7.) Du definierar en ny uppkoppling i programmet InterSLIP Setup genom att välja "New..." i menyn. Notera att det inte finns något kommando för att radera gamla uppkopplingar. Om du vill radera en uppkoppling måste du manuellt gå in i mappen "InterSLIP Folder" i programinställningsmappen på din Macintosh och slänga den i papperskorgen.

För uppkopplingen måste en rad inställningar göras. Fönstret nedan visar hur mitt modem är inställt för uppkoppling mot UMDACs modempool.

Fig. InterSLIP-inställningar för uppkoppling mot UMDACs modempool. Mitt lösenord har av naturliga skäl raderats.

För porten, uppkopplingshastigheten, data, stopp och paritet gäller det som sagts tidigare under "Använda modem". Alternativet "Disable Automatic Connections" kan du kryssa för om du vill styra själv när modemet skall ringa upp. Om det här alternativet inte är valt, kan MacTCP ibland starta upp InterSLIP och ringa upp modempoolen, när något program så kräver. Det är en smaksak om man vill ha det så eller inte.

InterSLIP använder sig av manus som talar om hur programmet skall bete sig vid uppkoppling och inloggning. Om du vill använda InterSLIP så kan dina systemadministratörer förmodligen ge dig ett manus som passar bra till den modempool du är ansluten till. Manusen bygger på ett relativt enkelt programmeringsspråk, vars struktur är ganska uppenbar om man tittar på manusfilerna (som finns i InterSLIP mappen i programinställningsmappen) med en vanlig textredigerare. Det är relativt lätt att modifiera manusen, så att de passar ens egna behov.

Programmet FreePPP använder sig av ett delvis annat protokoll än InterSLIP och kan vara ett alternativ i vissa fall. InterSLIP har snyggare layout och de många inställningarna i FreePPP kan verka förvirrande. Å andra sidan innehåller InterSLIP v. 1.02 en del buggar som får det att krashca på vissa maskiner under vissa omständigheter. Dessutom går själva uppkopplingen oftast snabbare med FreePPP. Följande figurer visar hur mitt modem är inställt för uppkoppling via FreePPP.

Fig. Uppkopplingsinställningar i FreePPP.

Fig. Ett uppkopplingsmanus för FreePPP. Mitt lösenord har av naturliga skäl raderats .

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:06.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:06 CEST