Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Introduktion

Introduktion

Det här kapitlet lär dig arbeta med Macintoshdatorer.

Först ges en översikt över MacOS, som Macintoshens system numera kallas. Du lär dig att hantera Macintoshdokument och de speciella funktioner som finns inbyggda i systemet. Du lär dig också att ansluta externa enheter som skrivare och scanners.

Sedan följer ett avsnitt som handlar om hur du använder Macintoshprogram. Macens användargränssnitt är i stor utsträckning standardiserat, vilket betyder att menykommandon, musfunktioner och så vidare, i många fall är lika från program till program. Det här avsnittet är därför inte inriktat på något speciellt program, utan handlar om tekniker som kommer igen i de flesta Macintoshprogram.

Nästa avsnitt ger exempel på program som en Macintoshanvändare kan tänkas behöva i sitt dagliga arbete. Både kommersiella program och shareware-program tas upp.

Efter det tar jag kort upp modemkommunikation på Macintosh. Du lär dig vad du behöver för att ansluta dig till Internet eller koppla upp dig mot en BBS (elektronisk anslagstavla).

Det näst sista avsnittet handlar om Macintoshprogrammering. Jag gör en översikt över de olika möjligheter som står till buds för den som vill programmera sin Macintosh. Jag går också övergripande igenom hur man får ett program skrivet i ett lågnivåspråk att hantera de vanligaste elementen i Macintoshgränssnittet, såsom menyer, dialogrutor, rullningslister, med mera.

Slutligen nämner jag något om var du kan hitta mer information om Macintosh när du uttömt resurserna i det här kapitlet.

Texten är överlag allmänorienterade, och syftar inte till att ge svar på specifika frågor och problem.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:04.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:04 CEST