Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Hjälp

Hjälp i program

I många program kan du, som tidigare nämnts, få hjälp ifrån hjälpbubblorna, men de flesta program har också egna hjälpfunktioner inbyggda.

Fig. Hjälp i programmet ClarisWorks.

Hjälpfunktionerna finns oftast under hjälp-menyn, näst längst till höger på skärmen, eller under apple-menyn. I många shareware-program är det också vanligt att hjälp ges i programmets "Om..."-ruta, som du kommer åt via apple-menyn.

En del program har inga inbyggda hjälpfunktioner utan distribuerar i stället hjälpen som ett separat dokument. Det kan då vara i råtextformat, html-format, pdf-format, Microsoft Word-format, eller någonting annat. Du får läsa eller skriva ut dokumentet för att hitta den hjälp du söker. (Notera att läsarens sökfunktion kan vara ett viktigt verktyg för att hitta lösningar på ett specifikt problem.)

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:36:44.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:36:44 CEST