Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Windows


Windows 3.X

Allmänt

Windows 3.x är ett generellt namn på Windows 3.0, 3.1 och 3.11. Windows 3.0 är en äldre variant av Windows som i dagens läge är i princip helt borta, dock så används den fortfarande på 286:or. Windows 3.1 var nästa version och gjordes med tanke på 386:orna. Denna version är både snabbare och stabilare än 3.0, dock hade även denna en del fel i sig (speciellt så var det farligt att gå ur Windows på felaktigt sätt) och så kom då Windows 3.11. Denna är den sista i 3.x serien och har en del förbättringar jämfört med 3.1. Dels så är den stabilare, dels så har nätverksstöd införts. Skillnaderna mellan de olika versionerna är dock inte större än att program skrivna för en version ofta fungerar på en annan.

Hur fungerar Windows?

Windows 3.x startas normalt upp med kommandot WIN. Då körs ett program som heter WIN.COM och som ligger i windowskatalogen. Först så kommer en startbild upp, och sedan laddar Windows in drivrutiner och fonter och en massa saker som ligger specificerat i ini-filer. Att notera för den som undrar vart startbilden ligger så ligger den i WIN.COM programmet, dock så ligger en kopia i WINDOWS\SYSTEM som heter VGALOGO.RLE. Filen WIN.COM är lite speciell för det är ett program som genereras när man kör inställningar i Windows eller iinstall i DOS-läge (och man befinner sig i katalogen windows). När sedan Windows kommer igång så kör den först igång Programhanteraren och sedan de program som eventuellt ligger i mappen autostart.

Programhanteraren.

Detta är det program som sköter om den grafiska koppligen mellan användare och dator. Det tar hand om inmatning av kommandon och kör igång andra program. Programhanteraren fungerar som vilket annat Windowsprogram som helst, och det går att byta ut detta program mot någon annan programhanterare, som t.ex. en som klarar mappar i mappar (Programhanteraren klarar inte det).

Filhanteraren.

Filhanteraren är det program som sköter koppligen mellan Windows och filsystemet. I filhanteraren så går det att skapa nya kataloger, ta bort gamla, kopiera,flytta och ta bort filer. I denna så lägger man även in externa enheter som andra datorers hårddiskar och CDROM-spelare som finns på nätverk om datorn är kopplad till ett sådant. Detta gäller dock speciellt för Windows 3.11.

Ini-filer.

Windows 3.x använder sig av någonting som kallas ini-filer. Det är textfiler som slutar på .ini och innehåller information för Windowsprogram om konfiguration för programmet och systemet. De två viktigaste ini-filerna är WIN.INI och SYSTEM.INI. I WIN.INI ligger t.ex lagrat hur bakgrunden ska se ut och vilka fonter som finns inlagda. I SYSTEM.INI däremot ligger information om vilka drivrutiner som Windows ska dra igång när det startar och övrig information som är mera funktionsmässig. I övrigt finns det ofta en massa andra ini-filer men de tillhör då andra windowsprogram.

Författat av Roger Abrahamsson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 27/05 1996 12:54:33.
Last modified Monday, 27-May-1996 12:54:33 CEST