Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Windows


Systemutveckling

Allmänt

Systemutveckling, eller programmering, är ett område där utvecklingen har gått snabbt. Från att programmeraren fick skriva kod på relativt låg nivå så har de senaste utvecklingsverktygen mera blivit klippa och klistra. Dock krävs det fortfarande en hel del programmeringskunnande för att kunna hantera olika problem som kan uppstå. För Windows har en massa utvecklingsverktyg kommit under 90-talet och utvecklingen går snabbt framåt. Trenden är att kunna göra mera avancerade system på kortare tid, mer och mer av själva kodgenereringen sköts av utvecklingsverktygen.

Windows-utveckling

I Windowsmiljön är det mycket annorlunda gentemot hur man tidigare programmerade i DOS-miljön. Här finns det många möjliga vägar att gå, det är till och med möjligt att utveckla körbara program ifrån ett databashanterarprogram. Det finns till och med enkla spel skrivna med hjälp av sådana. Några populära utvecklingsverktyg i Windowsmiljö är dels Borlands utvecklingsmiljöer för olika programmeringsspråk (t.ex. C++ och Java) och Delphi (en grafisk version av pascal), Visual Basic och Visual C++ alla populära. Det är väldigt lätt att i dessa program skapa användarinterface och färdiga program genom att plocka ihop färdiga enheter. Det enda som är eventuellt att anmärka mot dessa verktyg är att det är väldigt lätt att skapa stora och långsamma program. Mycket kan dock fortfarande styras av utvecklaren. Anmärkas bör väl att objektorienterade språk som C++ och Java har tagit över stora delar av marknaden för Windows-utveckling.

Författat av Roger Abrahamsson, uppdaterat och omarbetat av Daniel Joelsson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:39.