Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Windows


MS-DOS

Allmänt

MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) är namnet på Microsofts textbaserade operativsystem. DOS, som det ofta kallas, kom redan när de första PC-datorerna introducerades. Det har utvecklats mycket sedan den första versionen, och var på sin tid det mest utbredda operativsystemet i världen. I och med att Windows95 kom så har DOS dock dött ut och dess plats har tagits av Windows95 och dess efterföljare (Windows NT, Windows98, Windows 2000, Windows ME etc). I Windows95 så lade man in delar av DOS i Windows istället för som tidigare då Windows var ett program i DOS.

Hur fungerar det?

I en bootbar disk (med bootbar menas att datorn kan startas med denna), hårddisk eller floppy, så finns först och främst tre filer som är ett måste. Det är IO.SYS, MSDOS.SYS och COMMAND.COM. De två första filerna är dolda filer, dvs de syns inte normalt då man listar filer, medan COMMAND.COM är synlig. Dessa filer är själva kärnan i DOS, om man har dessa filer på disken kan man starta DOS. Övriga filer som är viktiga är först och främst CONFIG.SYS och AUTOEXEC.BAT.

I CONFIG.SYS, som är en enkel textfil, ligger det lagrat vilka drivrutiner (speciella program som användarprogram kan utnyttja för att komma åt hårdvara på ett maskinoberoende sätt) som skall dras igång vid uppstart samt t.ex. hur mycket minne som skall avsättas för stack och diskbuffertar. Två drivrutiner som kan vara värda att nämna speciell är HIMEM.SYS samt EMM386.EXE. Himem gör att DOS kan komma åt minnet mellan 640kB och 1MB medan EMM386 är en hanterare för minne utöver detta. Utan dessa program så är DOS låst till de lägsta 640 kilobyten.

AUTOEXEC.BAT, är också det en textfil, men denna är egentligen en helt vanlig kommandofil (en fil som innehåller kommandon som om de vore inmatade från tangentbordet samt enkla villkor). Denna körs automatiskt vid uppstart, och innehåller helt enkelt en massa kommandon för att köra de olika program som alltid används. BAT-filer generellt är filer som kan köras som vilket program som helst men är textfiler innehållande en massa kommandon och eventuellt olika vilkor och hopp. Dessa kan vara bra att använda istället för att vara tvingad att skriva flera kommandon som ofta behöver upprepas.

FAT

FAT står för File Allocation Table, och är det filsystem som DOS använder. FAT är ett enkelt uppbyggt filsystem, det har några år på nacken.

Det finns två saker som kan vara speciellt värda att notera:
- Filer kan max ha åtta tecken i namnet plus tre som tillägg.
- Filer har en minsta storlek. En fil tar alltid upp minst ett block, även om den är tom. Det som är värt att notera är att blockstorleken är beroende på diskens storlek. En fil på en 1,2 GB stor hårddisk kan ta upp så mycket som 16 kB även om den är tom. Det man kan göra för att motverka detta fenomen är att inte ha så stora partitioner. Partitioner är en hårdisk som har delats upp och som av DOS betraktas som flera mindre.

Vanliga kommandon i DOS

Några av de vanligaste kommandona är:
DIR Visar innehållet i en katalog (eng:directory). Några vanliga växlar (parametrar till kommandot) är bl.a.
/P - pausar mellan varje full skärmsida.
/S - visar även alla underkatalogers innehåll
*.xxx - visar alla filer som slutar på xxx. * är vad man kallar ett wildcard, dvs det matchar alla möjliga filnamn.
CD byter katalog (eng:change directory).
CD .. går uppåt ett steg i filstrukturen.
CD namn går till den namngivna katalogen om den finns i den katalog man står i.
TYPE skriver ut en textfil.
MORE ett kommando som används för att endast visa en skärmsida i taget. Man dirigerar om utmatningen som skulle ha kommit till skärmen till detta program istället och det matar sedan ut endast en skärmsida i taget. T.ex. gör kommandot TYPE CONFIG.SYS | MORE att filen CONFIG.SYS skrivs ut en sida i taget till skärmen.
EDIT detta är en textredigerare, enkel men har de nödvändigaste funktionerna.
HELP ett snabbt sätt att få hjälp om kommandon i DOS, se vidare avsnittet om hjälp.

Författat av Roger Abrahamsson, uppdaterat och omarbetat av Daniel Joelsson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:39.