Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Windows


Inlogging och filöverföring

Inloggning för utskrift (login)

För att få skriva ut från PC måste du liksom på alla andra maskiner logga in via den maskin du arbetar på. Här redovisas tillvägagångssätten i DOS respektive Windows.

DOS
 1. Skriv login vid prompten.
 2. Du tillfrågas nu om ditt användarnamn med Enter username:. Skriv in det och tryck på RETURN.
 3. Nu blir du tillfrågad om ditt lösenord med Enter password:. Skriv in det och tryck på RETURN.

Förutsett att du har skrivit in ditt användarnamn och lösenord korrekt, och att inloggningsservern kan nås och fungerar, är du nu inloggad.

När du arbetat klart bör du logga ut, annars kan någon annan skriva ut och belasta din personliga utskriftskvota. Detta gör du genom att skriva logout vid prompten.

Windows
 1. I programhanteraren dubbelklickar du på PC-NFS-ikonen.
 2. I det nu öppnade PC-NFS-fönstret dubbelklickar du på Login-ikonen.
 3. I det nu öppnade Login-fönstret skriver du in ditt användarnamn i rutan till höger om User Name:, och ditt lösenord i rutan till höger om Password:
 4. .
 5. Klicka på Log In-knappen.

Förutsett att du har skrivit in ditt användarnamn och lösenord korrekt, och att inloggningsservern kan nås och fungerar, är du nu inloggad.

När du arbetat klart bör du logga ut, annars kan någon annan skriva ut och belasta din personliga utskriftskvota. Detta gör du genom att klicka på Log Out-knappen i Login-fönstret.

Uppkoppling mot värddator (telnet)

Om du vill koppla upp dig mot en värddator, t.ex. en UNIX maskin som du har ett konto på, från en PC kan du använda dig av telnet. Här beskrivs hur du använder telnet programmet i DOS och Windows.

DOS

För att ansluta till en värddator skriver du vid prompten

telnet [maskin] [port]

där maskin är namnet på värddatorn du vill ansluta dig till och port är portnummret du vill ansluta till på värddatorn. Finns värdmaskinen på samma lokala nätverk som den maskin du försöker ansluta från behöver du vanligtvis endast ange maskinen lokala namn, t.ex. coral, men skulle maskinerna ligga på olika nät behövs hela värddatorns namn (adress), coral.cs.umu.se. Port behöver du inte ange såvida du inte skall ansluta till någon specifik tjänst på värddatorn. Port 23 är fördefinierad for telnet.

Alternativt skriver du endast telnet vid prompten, väljer 2.Connect i den uppdykande menyn och anger värddatorns namn och ev. portnummer.

Förutsatt att du angivit en existerande värddator som fungerar kommer du nu att vara uppkopplad mot den.

För att avsluta telnet skiver du ALT-X.

Windows

För att ansluta till en värddator gör du enligt följande:

 1. I programhanteraren dubbelklickar du på PC-NFS-ikonen.
 2. I det nu öppnade PC-NFS-fönstret dubbelklickar du på Telnet-ikonen.
 3. I det nu öppnade Telnet-fönstret väljer du Conn./Disc... i Connect-menyn.
 4. I det nu öppnade Connect-fönstret väljer du NETWORK under Port Name.
 5. Ange vilken värddator du vill ansluta till under Node name: och ev. vilken port på värddatorn under Port:.
 6. Klicka på Connect-knappen.

För att bryta kopplingen mot värddatorn klickar du på Disconnect-knappen i Connect-fönstret.

Förutsatt att du angivit en existerande värddator som fungerar kommer du nu att vara uppkopplad mot den.

Filöverföring (ftp)

Om du vill överföra filer från (till) din dator till (från) en annan maskin kan du använda dig av ftp. Här beskrivs hur du använder ftp programmet i DOS och Windows.

DOS

För att använda ftp i DOS skriver du vid prompten

ftp [maskin]

där maskin är den dator du vill överföra filer till/från. Alternativt skriver du endast ftp vid prompten och använder ftp-kommandot open för att ansluta till en maskin. Genom att endast skriva ftp vid prompten hamnar du i ett ftp-skal. Här kan du få information om de tillgängliga kommandona i skalet genom att skriva help. Information om ett specifikt kommando får du genom att skriva

help [kommando]

där kommando är det kommando du vill ha mer information om.

För mer information om ftp, se under avsnittet FTP i kapitlet Internet.

Windows

För att ansluta till den dator du vill överföra filer till/från gör du enligt följande:

 1. I programhanteraren dubbelklickar du på PC-NFS-ikonen.
 2. I det nu öppnade PC-NFS-fönstret dubbelklickar du på FTP-ikonen.
 3. Det dyker nu upp två fönster; PS-NFS FTP och Connect to Server. I det förstnämnda skall du utföra dina filtransaktioner, men innnan du gör det måste du ansluta till någon maskin och logga in på den. Detta gör du i Connect to Server-fönstret.
 4. I detta fönster anger du maskinnamnet på den maskin du vill anluta till vid Server:, ditt användarnamn vid User Id: och ditt lösenord vid Password:. Send Port skall normalt vara 21.
 5. Slutligen klickar du på Connect-knappen för att ansluta och logga in på den angivna maskinen.

Förutsatt att du angivit en existerande värddator som fungerar kommer du nu att vara uppkopplad mot den och kan utföre de filtransaktioner du önskar. Transaktionerna utför du i PS-NFS FTP-fönstret.


Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:38.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:38 CET