Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Lokala nätverk

Nätverk är det som kopplar samman alla datorer så att de kan kommunicera med varandra. Insitutionens datorer är uppdelade på flera nätverk för att minska belastningen på varje individuellt nätverk. Generellt kan man säga att alla datorer av en viss typ sitter sammankopplade på samma lokala nätverk som i sin tur är sammankopplade med varandra och resten av världen.

Fig. Översiktlig nätkarta över institutionen för datavetenskap.

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/05 1996 20:33:15.
Last modified Tuesday, 14-May-1996 20:33:14 CEST