Datorhandboken, institutionen för datavetenskap

Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Institutionen för datavetenskap

Introduktion

I detta kapitel beskrivs vad institutionen för datavetenskap är för något, vilka datorsystem som finns, laborationssalar, nätverk och hur man loggar in till institutionens datorer via modem.

Innehåll

  1. Introduktion
  2. Allmänt
  3. Datorsystem på institutionen
  4. Laborationssalar
  5. Lokala nätverk
  6. Inloggning via modem


Denna sida ändrades sist av handbok den 14/05 1996 20:33:14.
Last modified Tuesday, 14-May-1996 20:33:14 CEST