Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Datorsystem på institutionen

Datorer av olika typer används på alla kurser vi ger. På våra inledande kurser används vanligen persondatorer. Vi har tre labsalar med c:a 16 PC-datorer vardera.

En annan typ av persondator som vi använder är Apple Macintosh. Det finns en sådan sal på våning tre i MIT-huset. Där finns både Mac II+ och en del Power Macintosh med tillhörande CD-ROM-läsare samt en färgscanner som alla studenter vid institutionen har rätt att använda.

På de kurser som kommer lite längre fram i utbildningen används kraftfulla arbetsstationer. Det är större och snabbare datorer som t.ex. har bättre resurser för krävande beräkningar. Vi har också ett lab med maskiner som är speciellt bra på datorgrafik.

Vi har också två olika parallelldatorer (datorer med flera samtidigt arbetande processorer) som används på kurser med inriktning mot parallella datorer. Ht-96 får institutionen tillgång till en ny kraftfull parallelldator, vilken det blir är ej bestämt i skrivande stund.

Alla våra datorer är sammankopplade i ett nätverk. Det innebär t.ex. att en lärare kan sitta på sitt arbetsrum och köra på en arbetsstation i ett lab, eller på en av parallelldatorerna. Vårt lokala nätverk är också anslutet till de internationella nätverken. Dessa använder vi t.ex. för att kommunicera med andra lärare och forskare världen över via datorpost. Man kan också hämta information och program via datornätverken.

Datorlab är ofta ganska tråkiga och sterila, med datorer i långa rader. I våra nya lokaler är emellertid några av labben betydligt trivsammare inredda. Gör gärna ett besök i dem, och se med egna ögon!

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 21/08 1996 13:59:59.
Last modified Wednesday, 21-Aug-1996 13:59:59 CEST