Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Vad är ett datorsystem?


Interna komponenter i en dator.

Allmänt

De interna komponenterna i en dator kan delas upp i ett fåtal huvudgrupper:

Processor

Processorn är själva 'hjärnan' i datorn och är den som utför allt arbete. Det finns datorer med väldigt enkla processorer och sådana med kraftfulla processorer och man kan allt ifrån en i en liten dator till flera tusen i en superdator.

Kontrollogik

På moderna datorer har den mesta logiken flyttat in i några få stora integrerade kretsar , och de kallas med ett allmänt namn för ett chipset. Kontrollogiken i en dator sköter om kopplingen mellan alla de ingående komponenterna i centralenheten, och avgör hur allt är uppbyggt strukturellt.

Primärminne

Det finns först och främst två huvudtyper av minnen, RAM och ROM. RAM står för Random Access Memory och är ett minne som man kan både läsa och skriva i.i ROM står för Read Only Memory och är då ett minne som man bara kan läsa ifrån. RAM-minnet är det minne som man normal då kör program ifrån, medans ROM-minnet innehåller maskinens grundläggande operativsystem, typ BIOS för PC-maskiner. Ett minne som kan vara värt att nämna speciell är Cache-minne. Detta minne är ett väldigt snabbt RAM-minne som processorn kan komma åt utan att behöva vänta, som den ofta måste göra mot det vanliga RAM-minnet. Detta beror på att processorerna har utvecklats mycket snabbare än minnet under flera år, och för att lösa detta så har man börjat med dessa minnen.

Sekundärminne

I den här kategorin faller hårdiskar, disketter, CDROM och liknande. En diskett är en tunn skiva av ett magnetiskt material som man kan läsa och skriva till. En hårddisk fungerar på ett liknande sätt, den stora skillnaden är lagringskapaciteten och hastigeten. En hårddisk rymmer både mer och är mycket snabbare än en diskett. Fördelen med en diskett är att disketten är löstagbar ifrån diskettstationen och man kan ha många olika, medan hårddiskens skiva sitter fast monterad inuti. CDROM-skivor är likt disketten utbytbara, men en stor skillnad är att på en CDROM-skiva är informationen permanent sedan den är ditskriven, den går aldrig att ändra sedan. CDROM-skivorna rymmer också motsvarande flera hundra disketters information på en skiva

Bussar

En buss är en standardiserad koppling för utbyggnad inuti datorn, med diverse expansionskort. Vanligtvis kort för att koppla in yttre enheter och även kort för saker som intei är absolut nödvändiga för att datorn ska starta. Några vanliga busstyper är ISA, MCA, VESA och sist men inte minst PCI. PCI är den datorbuss som kommit mycket starkt och namnet står för Peripheral Components Interconnect.

Uppbyggnad

En modern persondator är oftast uppbyggd på följande sätt: I botten har man ett moderkort, ett kretskort som man har satt alla grundläggade funktioner i datorn på. På detta kort sitter processorn, cacheminnet, RAM- och ROM-minnet, samt chipsetet. Ett chipset sköter bla om hanteringen av bussarna i datorn. Till moderkortet (kallas ibland moderbord) kopplas sedan alla övriga komponenter.

Författat av Roger Abrahamsson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 27/05 1996 12:06:48.
Last modified Monday, 27-May-1996 12:06:48 CEST