Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Vad är ett datorsystem?


Fönstersystem

En gång i tiden programmerades datorerna med hålkort och resultatet presenterades på blinkande lampor eller hålremsor. Sedan utvecklades speciella monokroma textskärmar där användaren kommunicerade med datorn via ett kommandoradsgränssnitt. Så plötsligt kom någon på att skaffa en grafikskärm till sin dator och utvecklade en fönsterhanterare, och sedan dess har världen inte varit sig lik.

En fönsterhanterare är ett grafiskt gränssnitt som användaren kan manipulera med hjälp av ett pekverktyg (mus eller styrspak) och olika ikoner och knappar på skärmen. Med en fönsterhanterare kan användaren dessutom ha flera fönster igång samtidigt, där olika saker körs och som det går att bläddra emellan. Kraftfullare datorer kan köra flera program i många fönster samtidigt. Äldre persondatorer klarar dock bara av att köra programmet i det fönster man har aktivt (det fönster som ligger överst på skrivbordet).

Ett fönster aktiverar du vanligtvis genom att klicka i det med ett pekverktyg. Vill du deaktivera det aktiverar du lättast ett annat fönster. Det är vanligt att skärmfönster i sitt övre vänstra hörn har en liten knapp, ofta med ett minustecken på, som stänger fönstret om du dubbelklickar på den. Programfönster brukar även ha ett antal menyer i fönsterhuvudet, som du öppnar och väljer i med hjälp av ditt pekverktyg. Dessa kan vara av rullgardinstyp (du använder dem genom att ta tag i dem och drar ned dem) eller av pop-up-typ (du framkallar dem med ett klick och kan sedan välja bland menyns rubriker med ännu ett klick).

Textfönster innehåller ett kommandoradsgränssnitt i stil med de gamla textskärmsdatorernas gränsnitt. Fönsterhanteraren brukar dock ge en del fördelar som de gamla textgränssnitten saknar. Du kan till exempel ofta markera textsnuttar i ett textfönster med musen, klippa ut området och klistra in det på annan plats i samma fönster eller i ett annat fönster. Andra typer av fönster saknar helt kommandorad. Det kan vara rena grafikfönster där du ritar med ditt pekverktyg, eller hybrider där kommunikationen med underliggande program sker via dialogrutor där du skriver in dina indata.

Ibland kan ett fönster innehålla mer än det kan visa. Då är det nödvändigt att kunna navigera i det. Detta görs med hjälp av en rullningslist (scrollbar) som vanligvis återfinns längs högra sidan och/eller längst ned i fönstret. Rullningslisten har en knapp som du kan föra upp och ned längs listen med hjälp av ditt pekverktyg, samtidigt rullar fönsterinnehållet så att du befinner sig högst upp i fönstret när du fört knappen längst upp på listen och vice versa.

Det finns en uppsjö av olika fönsterhanterare och fönstersystem, alla bra på sitt sätt. De skiljer sig dock sällan särskilt mycket åt utan fungerar efter ungefär samma princip. Har du provat på ett fönstersystem kan du, med lite frisk vilja, snabbt sätta dig in i en annat. Det mest spridda fönstersystemet till PC-datorer är det allerstädes närvarande MS-Windows, Macintosh har sitt eget inbyggda system och under UNIX brukar någon variant av X-Windows användas.

Författat av Anders Selander


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 17:45:00.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:59:40 CEST