Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Vad är ett datorsystem?


Filsystem

Ett filsystem finns normalt lagrat på ett sekundärminne, vanligtvis en hårddisk eller en vanlig diskett. Egentligen är det magnetiskt inpräntade ettor och nollor som fyller upp disken, men genom att gruppera nollorna och ettorna enligt en gemensam standard kan datorn läsa och tolka den lagrade informationen eller skriva dit ny information. På så sätt kan vissa ytor av disken uttydas som en informationsbärande logisk enhet, en så kallad datafil eller kort och gott fil. Det finns flera typer av filer men egentligen är de uppbyggda likadant allihopa. Det är bara på grund av att olika program läser filerna på olika sätt som det finns så många olika klassifikationer av filer. Det finns till exempel textfiler, som bara innehåller vanliga tecken (egentligen en rad av ettor och nollor grupperade åtta och åtta).

Vi kan jämföra olika filtyper med böcker på olika språk. Papperet (disken) och bokstäverna (ettorna och nollorna) är desamma, men beroende på vilket språk (program) man skriver böckerna på så kan de vara olika. Sedan kan man förstås skriva böcker med olika alfabet. Vi som är vana vid det latinska alfabetet kan ju inte läsa ryssarnas kyrylliska tecken. På samma sätt kan datorer av olika typ inte alltid läsa varandras filer.

En fil kan innehålla i princip vilken information som helst. Du kan spara dina favoritrecept, en bild från semestern eller början till den stora romanen.

Vissa delar av disken kan inte skrivas över med vanliga data, utan är reserverade för speciell information om själva filsystemet som diskenheten använder bland annat för att kunna hitta på disketten. En speciell del innehåller en tabell över alla filer i filstrukturen. Informationen i denna tabell utnyttjas bland annat av de program du listar dina filer med (dir, ls eller filhanteraren exempelvis).

Har man väldigt många filer på en disk kan det vara svårt att överblicka och genomsöka dem när man vill hitta en speciell fil man glömt namnet på. Då är det lämpligt att skapa underkataloger att sortera ned sina filer i. Det är lite som att i en stor låda (diskenheten) med massor av prylar stoppa ned flera mindre lådor (underkatalogerna) som man städar ned prylarna i. På detta sätt går det snabbt att hitta sångtexten man letar efter genom att titta i lådan 'musik'. En katalog är en speciell typ av fil som innehåller information om sig själv och sitt innehåll.

På datorsystem med flera användare brukar filer och kataloger vara utrustade med skriv- och läsrättigheter. Alla filer är märkta med användaridentiteten för den som skapat filerna och om du skapar en fil blir den vanligtvis läsbar för alla användare på systemet men skrivbar bara för dig. Du kan dock via speciella kommandon modifiera filrättigheterna så att du kan ge andra samma rättigheter som du har, eller till och med beröva dig själv rätten att läsa och skriva i din egen fil. Du har dock alltid möjlighet att ändra tillbaka dina filers rättigheter.

Författat av Anders Selander


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 17:45:00.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:59:40 CEST