Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Vad är ett datorsystem?


Distribuerade filsystem

På din egen hemdator har du så gott som fullständig kontroll över dina filer och filsystem, förutom att du inte kan ta dig vilka friheter som helst med filer tillhörande din programvara och fortfarande förvänta dig att programmen fungerar. I övrigt kan du dock skapa underkataloger och bygga upp en filstruktur efter eget gottfinnande.

Om du däremot skulle vilja öppna en av dina egna filer på någon annans dator är du tvungen att först kopiera filen till diskett och ta med disketten till den andra datorn, eller, om båda datorerna tillhör samma nätverk, via något nätöverföringsprogram överföra filen mellan datorerna.

I vissa sammanhang har man dock ingen personlig maskin, som man alltid sitter vid, utan är hänvisad till de datorer som för tillfället är lediga. Sådana gånger vore det mycket opraktiskt om man alltid var tvungen att kopiera ut sitt arbete på något flyttbart media för att det till hands vid just den dator man använder för tillfället.

Är datorerna kopplade till ett nätverk är en vanlig lösning att man använder sig av ett distribuerat filsystem. Det vill säga, man har en eller flera filservrar (maskiner som har filsystemet lagrat på sina diskenheter) som vid varje läs- och skrivförfrågan från de andra datorerna överför antingen de data klientmaskinen vill läsa, eller de ändringar den vill genomföra på diskenheten.

Detta förfarande finns att tillgå på de flesta datorer och är standard för UNIX-nätverk, där alla maskiner av samma typ delar på samma filsystem med programvara och där alla användare hittar sina egna filer i sin hemkatalog, oavsett vilken dator som han/hon använder vid tillfället. Det går även att komma åt sin UNIX-hemkatalog från PC- och Macintoshdatorer i nätverk, något som till exempel är mycket praktisk för universitetsstuderande som enkelt kan lagra laborationer skrivna för PC-specifik programvara centralt på sina UNIX-användare och därifrån lätt modifiera dem från valfri PC ansluten till det lokala nätet. [an error occurred while processing this directive]


Denna sida ändrades sist av handbok den 12/11 2000 01:56:17.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:59:40 CEST