Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Vad är ett datorsystem?


Datorns komponenter

Ett datorsystem består vanligtvis av tre delar: en centralenhet, enheter för indata och enheter för utdata. Indata- och utdata-enheterna är de delar av systemet som vi människor använder för att instruera och tolka vad centralenheten, den egentliga datormaskinen, ska göra och gör.

Ett exempel på ett mycket enkelt datorsystem är de Game'n'watch-spel som hade sin storhetstid under början av åttiotalet. De utgjorde mycket begränsade datorsystem, vars mikrochips (centralenheten) enda uppgift var att bevaka ett fåtal knappar (indata-enheterna) och, givet en viss knapptryckning, updatera LCD-displayen (utdata-enheten) för aktuell situation.

Dagens datorsystem består normalt av en centralenhet i en låda och flera in- och utdata-enheter kopplade till denna. Datormus, tangentbord och scanner är exempel på indata-enheter, datorskärm, högtalare och skrivare är vanliga utdata-enheter.

Författat av Anders Selander


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 08/05 1996 17:49:06.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:59:40 CEST