Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Vad är ett datorsystem?


Vad är ett datorsystem?

av Anders Selander och Roger Abrahamsson

Introduktion

Ett datorsystem kan se ut på många olika sätt. Det kan vara litet och integrerat som i en bärbar dator. Det kan vara stort och vittomspännande med en rad arbetsstationer sammankopplade i ett nätverk.

I detta kapitel skall vi först koncentrera oss på det lite vanligare skrivbordsystemet och bara komma in lite på större system med många datorer i de båda sista avsnitten.

Innehåll

  1. Introduktion
  2. Datorns komponenter
  3. Interna komponenter
  4. Filsystem
  5. Fönstersystem
  6. Datornät
  7. Distrubuerade Filsystem

Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/08 1996 11:59:40.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:59:40 CEST